Zarządzanie procesami biznesowymi

Uwolnienie i odpowiednie kierowanie przepływem informacji oraz nadzór nad poszczególnymi działaniami .Dotyczy wszystkich powtarzalnych procesów, specyficznych dla działania danego przedsiębiorstwa.

System zarządzania dokumentami

Umożliwia przetwarzanie wszelkich form dokumentów powstających w organizacji. Przetwarzanie dotyczy zarówno dokumentów wewnętrznych dotyczących współpracy różnych obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstwa, jak również dokumentów napływających z zewnątrz, np.: zamówienia od klientów, faktury, listy.

System kontroli wersji

Pozwala dokumentować poszczególne zmiany wprowadzane w danym pliku oraz odtworzyć jego wcześniejsze wersje. Jest to niezbędne rozwiązanie w przypadku pracy wielu osób nad wspólnym materiałem. Podczas jednoczesnej edycji dokumentu przez grupę użytkowników - pozwala zapobiec utracie lub nadpisaniu istotnych informacji.

E-podpis

"Nadaje osobie tożsamość w wirtualnym świecie. Pozwala sygnować dokumenty PDF i Word, obrazy, zdjęcia dokładnie tak jak w przypadku podpisu odręcznego. Dokument z podpisem elektronicznym ma jednak pewną przewagę nad tym papierowym - niemożliwe jest jego sfałszowanie, antydatowanie, bo wszystkie zmiany są od razu widoczne.

E-listy

Wysłanie listu tradycyjną pocztą od tej pory nie będzie wymagało nawet odejścia od biurka. Wystarczy kliknąć jedną ikonę i podać dane adresowe odbiorcy a resztę pracy wykona za Ciebie firma kurierska!

Backup danych

Najcenniejszy element Twojego biznesu czyli dane/dokumenty/informacje - będą zawsze bezpieczne dzięki dedykowanym rozwiązaniom backup'owym.